Tisztelt Érdeklődő!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: Eüsztv.) megfelelően községünk jogi és magánszemélyek részére egyaránt lehetőséget biztosít, hogy ügyeit kényelmesen, elektronikus úton intézhesse.

Az elektronikus ügyintézéshez segédletet az alábbi linken talál.

A fejlesztések célja 2018. január 1-jétől működő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összhangban levő hatékony, átlátható, ügyfélközpontú e-ügyintézési rendszer kialakítása, amely – azon ügytípusok esetén, melyekre vonatkozóan azt a jogszabályi környezet is lehetővé teszi – megvalósítja a kétirányú kommunikációt az egyéni, illetve üzleti ügyfelek és az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal között. A fejlesztések eredményeképpen most már Ön is kényelmesen, számítógépéről intézheti ügyeit. Az elektronikus ügyintézés feltételeit szabályozó tájékoztatók összeállítása és feltöltése megtörtént, hogy éjjel-nappal rendelkezésre álló elektronikus ügyintézési rendszerrel álljunk Rábapatona Község polgárai és vállalkozásai rendelkezésére. Az elektronikus ügyintézési portálon a szolgáltatást egyelőre csak Ügyfélkapus azonosítással vehetik igénybe ügyfeleink, azonban a szolgáltatást folyamatosan fejlesztjük.

Az önkormányzati ASP szolgáltatás bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatokra vonatkozóan is kötelezően a napi működési gyakorlat részévé válnak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései.  A törvény 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.  Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed.

Rábapatona Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézési felület kialakítására az ASP-rendszer ELÜGY-szakrendszerét veszi igénybe. A felület az alábbi linken elérhető:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses

Itt a „Település” menüpontban ki kell választania Rábapatonát, és a Lekérdezés menüpontra kattintva  megtalálható az Önkormányzat. A Kiválaszt gombra kattintva elérhető az ügyindítás menüpont. A kiválasztás-ügyindítás után elérhetőek ügycsoportonként a nyomtatványok. A szolgáltatást folyamatosan fejleszteni és bővíteni fogjuk.

Üdvözlettel,

Németh Balázs
jegyző s.k.