Tisztelt Lakosság!

2023. július 1. napjával a MOL Nyrt. és leányvállallata a MOHU Zrt. végzi a lakossági hulladék gyűjtését és kezelését 35 éven át egy koncessziós megállapodás keretében. A változásokról az alábbiakban tájékoztatom önöket:

A természetes személy ingatlanhasználókat érintő hulladékkezelési és begyűjtési folyamatok az eddig megszokott formában fognak továbbra is működni az új rendszer életbe lépése után is.

A lakosság részéről regisztrációra nincs szükség, a jelenlegi NHKV–s adatbázis kerül a továbbiakban is alkalmazásra.

A hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá a hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága változatlan marad, minderről továbbra is a Régiókoordinátorok vagy megbízottjaik által közzétett hulladéknaptárakból tájékozódhat a lakosság. Az esetleges változásokról tájékoztatást adunk.

A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása és befizetése:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és befizetésével kapcsolatban 2023. július 1–je után fontos változás lép életbe.
A 2023. július 1. napját követő szolgáltatási időszakokra vonatkozó számlákat az NHKV helyett a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja kiállítani így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését – az alábbiak szerint szükséges módosítania a lakossági ügyfeleknek:

Banki átutalás esetén kérjük, a következő bankszámla adatokkal indítsa az utalást:
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
OTP Bank
11794008–24030025

Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő (fizető) azonosítószámot, melyet az átutalni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. A már megszokottak szerint az utalást segítő részletes tájékoztatás (a bankszámla és a közlemény rovatban feltüntetendő adatok pontos ismertetésével) továbbra is megtalálható lesz a számlákon.

Csoportos beszedési megbízás esetén további teendője nincs.

Az NHKV Zrt., mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a 2023. július 1–jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény erejénél fogva a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni.
Csekkes befizetés esetében a számla mellé már az új kedvezményezett (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nevére kiállított csekket fogják kiküldeni a számla mellékleteként.

Díjnet szolgáltatás/e–számla igénybevétele esetén, amennyiben fizetési módként – a banki átutalást választotta, kérjük módosítsa a kedvezményezett adatait a fenti, banki átutalás esetében leírtak szerint – a csoportos beszedési megbízást választotta, vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a számláit a felületen, további teendője nincs.
Italcsomagolások visszaváltási rendszere

A tervek szerint 2024. január 1–től országos szinten bevezetésre kerül a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DRS). A kötelező visszaváltási rendszerbe bevonandó termékek körét kormányrendelet fogja meghatározni. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint ezek a 0–6 literig terjedő fém, műanyag és üveg italcsomagolások (kivéve a tej alapú italtermékek csomagolása).

A DRS főbb szereplői a koncessziós társaság MOHU, aki a DRS rendszert működteti, a pénzügyi folyamatokat irányítja, a visszaváltó berendezéseket biztosítja, valamint szervezi a hulladékok gyűjtését és kezelését, továbbá szemléletformálást végez; a gyártók, akik termékeik regisztrációját követően a DRS rendszer működtetését finanszírozzák a negyedéves díjakon keresztül, valamint biztosítják a forgalomba hozott termékek után a visszaváltási díjat a későbbi fogyasztói visszatérítés érdekében; a fogyasztó, aki a korábban általa megfizetett visszaváltási díj visszatérítése ellenében gondoskodik az ép üres palackok visszaváltási pontokra juttatásáról; és a forgalmazó, akik 400m2 feletti üzletméret esetén kötelezően, egyéb esetben önkéntesen a koncessziós társaság által biztosított visszaváltó automaták segítségével vagy önkéntesen kézi visszavétellel fogadja vissza a hulladékot és közreműködik a fogyasztó választása esetén a visszaváltási díj visszatérítésében (levásárolható kupon formájában). Visszaváltási pont működtetése a koncessziós társasággal kötött szerződés (ÁSZF – hamarosan) alapján lehetséges.

A koncessziós társaság kötelezettsége a fentieken túl, hogy minden 1000 főnél népesebb településen biztosítson kézi vagy gépi visszaváltó pontot, amit lehetőség szerint szintén az ott működő kikereskedelmi értékesítést folytató vállalkozások bevonásával szeretnének megvalósítani.
A 2024. év eleji indulásig több ezer automata telepítését kell ütemesen megvalósítani, melyek csak a kiskereskedelmi egységekkel szoros együttműködésben és szoros ütemezésben lehetséges, melyről a későbbiekben tájékoztatást adunk.
Hulladékudvarok
A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a körforgásos gazdálkodás megvalósításának előre mozdítása és a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében a hulladékgyűjtő udvarok működésében is számos fejlesztést, változást tervez végrehajtani.

A változások kiterjednek a jelenlegi szolgáltatási színvonal növelésére, az országos, egységes szolgáltatási színvonalat megalapozó, továbbá a teljeskörű jogszabályi megfelelést biztosító tételekre egyaránt.
A szolgáltatási színvonalat növelő tételek:

  • Könnyebb elérhetőség: A lakossági igénybevétel lehetőségét kiterjesztik: a lakosok, az eddig érvényes területi megkötések nélkül, igazoló okmány (Magyarországi lakcím kártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás, vagy bejelentőlap) felmutatásával bármely hulladékudvar szolgáltatásait országosan igénybe vehetik
  • Hosszabb nyitva tartás: A hulladékudvarok minden 10 000 fő feletti településen, minimum 48 óra/hét nyitva tartassál kell működjenek
  • Új hulladékudvarok nyitása: 2035–ig további 83 db új hulladékudvart kíván a lakosság szolgálatába állítani ezzel tovább növelve a hulladékudvari szolgáltatások elérhetőségét.
  • Az országos, egységes szolgáltatási színvonalat megalapozó tételek:
  • 2023. július 1–től egyes hulladékáramok esetében (pl. építési–bontási hulladék, lomhulladék, gumiabroncs, fahulladék) a hulladékudvari és a logisztikai kapacitások rendelkezésre állása érdekében az egyes hulladékudvarokban alkalmazott átvételi kvóták egységes szinten kerülnek megállapításra, tovább segítve a lakosság részére történő országos igénybevételi lehetőség biztosítását. Ennek következményeként a hulladékudvarok változó mérete és hulladéktároló hely kapacitása miatt felmerülhetnek olyan egyedileg kezelendő helyszínek, ahol meghatározott anyagáramok tekintetében regisztrációs rendszer bevezetése válhat szükségessé.

Üdvözlettel,

dr. Németh Balázs
jegyző s.k."

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2023. december 10. Vasárnap
Judit, Loretta

 
A Nap kel 07:26-kor,
nyugszik 16:00-kor.

Holnap
Árpád
napja lesz.