Tisztelt Lakosság!

2023. július 1. napjával a MOL Nyrt. és leányvállallata a MOHU Zrt. végzi a lakossági hulladék gyűjtését és kezelését 35 éven át egy koncessziós megállapodás keretében. A változásokról az alábbiakban tájékoztatom önöket:

A természetes személy ingatlanhasználókat érintő hulladékkezelési és begyűjtési folyamatok az eddig megszokott formában fognak továbbra is működni az új rendszer életbe lépése után is.

A lakosság részéről regisztrációra nincs szükség, a jelenlegi NHKV–s adatbázis kerül a továbbiakban is alkalmazásra.

A hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá a hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága változatlan marad, minderről továbbra is a Régiókoordinátorok vagy megbízottjaik által közzétett hulladéknaptárakból tájékozódhat a lakosság. Az esetleges változásokról tájékoztatást adunk.

A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása és befizetése:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és befizetésével kapcsolatban 2023. július 1–je után fontos változás lép életbe.
A 2023. július 1. napját követő szolgáltatási időszakokra vonatkozó számlákat az NHKV helyett a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja kiállítani így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését – az alábbiak szerint szükséges módosítania a lakossági ügyfeleknek:

Banki átutalás esetén kérjük, a következő bankszámla adatokkal indítsa az utalást:
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
OTP Bank
11794008–24030025

Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő (fizető) azonosítószámot, melyet az átutalni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. A már megszokottak szerint az utalást segítő részletes tájékoztatás (a bankszámla és a közlemény rovatban feltüntetendő adatok pontos ismertetésével) továbbra is megtalálható lesz a számlákon.

Csoportos beszedési megbízás esetén további teendője nincs.

Az NHKV Zrt., mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a 2023. július 1–jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény erejénél fogva a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni.
Csekkes befizetés esetében a számla mellé már az új kedvezményezett (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nevére kiállított csekket fogják kiküldeni a számla mellékleteként.

Díjnet szolgáltatás/e–számla igénybevétele esetén, amennyiben fizetési módként – a banki átutalást választotta, kérjük módosítsa a kedvezményezett adatait a fenti, banki átutalás esetében leírtak szerint – a csoportos beszedési megbízást választotta, vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a számláit a felületen, további teendője nincs.
Italcsomagolások visszaváltási rendszere

A tervek szerint 2024. január 1–től országos szinten bevezetésre kerül a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DRS). A kötelező visszaváltási rendszerbe bevonandó termékek körét kormányrendelet fogja meghatározni. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint ezek a 0–6 literig terjedő fém, műanyag és üveg italcsomagolások (kivéve a tej alapú italtermékek csomagolása).

A DRS főbb szereplői a koncessziós társaság MOHU, aki a DRS rendszert működteti, a pénzügyi folyamatokat irányítja, a visszaváltó berendezéseket biztosítja, valamint szervezi a hulladékok gyűjtését és kezelését, továbbá szemléletformálást végez; a gyártók, akik termékeik regisztrációját követően a DRS rendszer működtetését finanszírozzák a negyedéves díjakon keresztül, valamint biztosítják a forgalomba hozott termékek után a visszaváltási díjat a későbbi fogyasztói visszatérítés érdekében; a fogyasztó, aki a korábban általa megfizetett visszaváltási díj visszatérítése ellenében gondoskodik az ép üres palackok visszaváltási pontokra juttatásáról; és a forgalmazó, akik 400m2 feletti üzletméret esetén kötelezően, egyéb esetben önkéntesen a koncessziós társaság által biztosított visszaváltó automaták segítségével vagy önkéntesen kézi visszavétellel fogadja vissza a hulladékot és közreműködik a fogyasztó választása esetén a visszaváltási díj visszatérítésében (levásárolható kupon formájában). Visszaváltási pont működtetése a koncessziós társasággal kötött szerződés (ÁSZF – hamarosan) alapján lehetséges.

A koncessziós társaság kötelezettsége a fentieken túl, hogy minden 1000 főnél népesebb településen biztosítson kézi vagy gépi visszaváltó pontot, amit lehetőség szerint szintén az ott működő kikereskedelmi értékesítést folytató vállalkozások bevonásával szeretnének megvalósítani.
A 2024. év eleji indulásig több ezer automata telepítését kell ütemesen megvalósítani, melyek csak a kiskereskedelmi egységekkel szoros együttműködésben és szoros ütemezésben lehetséges, melyről a későbbiekben tájékoztatást adunk.
Hulladékudvarok
A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a körforgásos gazdálkodás megvalósításának előre mozdítása és a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében a hulladékgyűjtő udvarok működésében is számos fejlesztést, változást tervez végrehajtani.

A változások kiterjednek a jelenlegi szolgáltatási színvonal növelésére, az országos, egységes szolgáltatási színvonalat megalapozó, továbbá a teljeskörű jogszabályi megfelelést biztosító tételekre egyaránt.
A szolgáltatási színvonalat növelő tételek:

  • Könnyebb elérhetőség: A lakossági igénybevétel lehetőségét kiterjesztik: a lakosok, az eddig érvényes területi megkötések nélkül, igazoló okmány (Magyarországi lakcím kártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás, vagy bejelentőlap) felmutatásával bármely hulladékudvar szolgáltatásait országosan igénybe vehetik
  • Hosszabb nyitva tartás: A hulladékudvarok minden 10 000 fő feletti településen, minimum 48 óra/hét nyitva tartassál kell működjenek
  • Új hulladékudvarok nyitása: 2035–ig további 83 db új hulladékudvart kíván a lakosság szolgálatába állítani ezzel tovább növelve a hulladékudvari szolgáltatások elérhetőségét.
  • Az országos, egységes szolgáltatási színvonalat megalapozó tételek:
  • 2023. július 1–től egyes hulladékáramok esetében (pl. építési–bontási hulladék, lomhulladék, gumiabroncs, fahulladék) a hulladékudvari és a logisztikai kapacitások rendelkezésre állása érdekében az egyes hulladékudvarokban alkalmazott átvételi kvóták egységes szinten kerülnek megállapításra, tovább segítve a lakosság részére történő országos igénybevételi lehetőség biztosítását. Ennek következményeként a hulladékudvarok változó mérete és hulladéktároló hely kapacitása miatt felmerülhetnek olyan egyedileg kezelendő helyszínek, ahol meghatározott anyagáramok tekintetében regisztrációs rendszer bevezetése válhat szükségessé.

Üdvözlettel,

dr. Németh Balázs
jegyző s.k."

2024. június 23. Vasárnap
Zoltán, Édua

 
A Nap kel 04:50-kor,
nyugszik 20:55-kor.

Holnap
Iván
napja lesz.

Defibrillátor az IKSZT portáján

defibrillaror
(Szentháromság tér 1. - IKSZT portáján falra függesztett dobozban, éjjel-nappal elérhető)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.