Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány a 1364/2018. (VII. 27.) számú határozatában rendelkezett a téli rezsicsökkentés keretében támogatásban még nem részesült háztartások részére egyszeri természetbeni támogatás nyújtásáról.

A végrehajtást a Kormány az önkormányzatok útján kívánja megoldani. Amennyiben az Önök háztartása a támogatást igénybe kívánja venni, az adatlapot szíveskedjenek kitöltve visszajuttatni hivatalunknak (9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.) legkésőbb 2018. október 15-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. Kérjük, hogy az ügyintézés megkönnyítése és az esetleges hiánypótlások érdekében a végső határidő előtt szíveskedjenek leadni az igénylő lapot.

Az igénybejelentőn rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Háztartásonként csak egy igénybejelentő lap nyújtható be és az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában tegye meg nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Jelenleg tehát csak az igények felmérése történik meg fenti határidőig, a támogatás tényleges nyújtásáról a későbbiekben adunk tájékoztatást a Kormány által hozott döntések alapján.

További kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 96/583-000-ás telefonszámon. Az adatlapok személyesen is átvehetőek a Polgármesteri Hivatalban 2018. szeptember 5. napjától

- Az igénybejelentő letölthető itt

- Az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető itt

Üdvözlettel,

dr. Németh Balázs jegyző s.k

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2022. június 27. Hétfő
László

 
A Nap kel 04:51-kor,
nyugszik 20:55-kor.

Holnap
Levente, Irén, Lora
napja lesz.