Tisztelt lakosság!

 

Rábapatona Község Önkormányzata képviseletében 2014 februárjában jelentkezést nyújtottam be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez az ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 azonosító számú, „Képzés a konvergencia régiókban levő önkormányzatoknak” című projektben illetve a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatában való részvételre. A pályázati jelentkezés sikeres volt, és minden körülményt figyelembe véve pályázatunkban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: NKE) befogadta.

 

A Helyi Közösségi Akadémiák (továbbiakban: HKA) olyan sajátos tudásközpontok, amely a NKE-el együtt szakértői-fejlesztői közösséget alkotnak, melynek célja hogy a fent megjelölt ÁROP projekt keretében a Helyi Közösségi Akadémiák hálózata kialakuljon. A HKA hálózat helyzetelemző tanulmányok készítésével, műhelymunkák lebonyolításával és a jó gyakorlatok terjesztésével segíti a közösségi bázisú stratégiákkal megalapozott helyi fejlesztéseket. 

A HKA hálózatba országosan 77 település nyert felvételt. Ezek közül egyik a mi településünk. A hálózat nyitó ünnepségére 2014. május 9-én, Budapesten a NKE Ludovika Campus Dísztermében került sor.

Álláspontom szerint a HKA hálózathoz csatlakozás településünk fejlesztési terveinek megvalósításában illetve újabb fejlesztési igények integrálásában is segítségünkre lehet. Ezért a képviselő-testületnek javasoltam, hogy támogassa a csatlakozást és a tárgyban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő együttműködést és az erre vonatkozó megállapodás aláírását. A képviselő-testület javaslatomra 49/2014. (IV.30.) számon hozott határozatával az alábbiak szerint döntött:

  1. Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódó információkat és a Helyi Közösségi Akadémiák szerepét a települési fejlesztési tervek megvalósításában, ezért kifejezi részvételi szándékát az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú, „Képzés a konvergencia régiókban levő önkormányzatoknak” című projektben jóváhagyja a település részvételét a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatban.
  2. A képviselő-testület megismerte a „Megállapodás a Helyi Közösségi Akadémia működéséről” című megállapodás-tervezetet, melyet jelen határozatával elfogad.
  3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást és a projekt indításához kapcsolódó egyéb dokumentumokat aláírja, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
  4. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a projekt megvalósításával, állásával kapcsolatban folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet.

Bízom benne, hogy a településünkön kialakuló tudásközpont eredményeit a saját és környező települések fejlesztési elképzeléseinek kidolgozása és megvalósítása során feltétlenül alkalmazni tudjuk és településünk megtartja körzetközponti szerepét.

 

                                                                                              Jutasi Kálmán

                                                                                              polgármester

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2023. november 30. Csütörtök
András, Andor, Endre

 
A Nap kel 07:15-kor,
nyugszik 16:03-kor.

Holnap
Elza
napja lesz.