ÉRTESÍTÉS MEGTEKINTÉSE

Tisztelt Rábapatonai Lakosok!
Ezúton


t á j é k o z t a t o m

 

Önöket, hogy az E.ON megbízott szakemberei az önkormányzat részére 2014. október 18-án (szombaton) történt utólagos bejelentés mellett megkezdték a villanyórák éves rendes leolvasását és ehhez kapcsolódóan hitelesítő zárószalag elhelyezését a villanyórákon.

 

Bővebben ...

Rábapatona Község Önkormányzata

adó, bírság, pótlék és illetékbeszedési számlái

 

 

11737007-15366753-02820000        Magánszemélyek kommunális adója

11737007-15366753-03470000        Államigazgatási eljárási illeték

11737007-15366753-03540000        Iparűzési adó

11737007-15366753-03610000        Bírság

11737007-15366753-03780000        Késedelmi pótlék

11737007-15366753-03920000        Talajterhelési díj

11737007-15366753-08970000        Gépjárműadó

KÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE

Ügyiratszám: 964-2/2014

ügyintéző: Erdélyi Kálmán

 

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Érdekeltek!

 

Tárgy: Rábapatona község településrendezési terv módosítás véleményezése

Rábapatona község „Rábapatona I.-kavics” védnevű bányatelek bővítéséhez készülő településrendezési tervmódosítás véleményezési tervdokumentációja elkészült.

A tervdokumentáció Rábapatona község honlapján teljes terjedelmében megtekinthető illetve letölthető. (rabapatona.hu)

A tervdokumentáció jóváhagyási folyamata az M85 gyorsforgalmi út nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű építési beruházássá minősítésével tárgyalásos eljárással folytatható.

Rábapatona Község Településfejlesztéssel és Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint a településrendezési terv véleményezése tárgyában fórumot hívok össze 2014. május 13.( kedd) 11.00 órára, az Önkormányzat tanácstermébe.

A fórumon elhangzott tájékoztató alapján az érdekeltek a fórumon kiosztott véleménynyilvánító lapon tehetik meg hozzászólásukat.

Rábapatona, 2014. május 5.

                                                                                 

Jutasi Kálmán

polgármester

Bővebben ...

Tájékoztató: hogyan nyújtsuk be egységes kérelmünket?

A MEGOSZ már a 2004. évi Natura területek kijelölését követően indítványozta, hogy a korlátozások miatti elmaradt haszon és árbevétel kiesés kompenzálására kaphassanak a magyarországi magánerdő tulajdonosok a mintegy 180 ezer hektár Natura-2000 hálózatba kijelölt erdőterületen támogatást. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások végül 2011-12-ben eredményre vezettek és 2012.áprilisában megjelent a Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012.(IV.27.) számú rendelet, ami ma is érvényes és hatályos formájában elérhető a

Bővebben ...

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

A HÁTRÁNYOS ÉS A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETRE VONATKOZÓ, 2013. SZEPTEMBER 01. NAPJÁTÓL HATÁLYOS SZABÁLYOKRÓL

 

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos rendelkezések 2013. szeptember 1-jei hatállyal módosultak.

A kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerint a gyermek, a tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítását a szülő, a családba fogadó gyám, a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kérheti.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 2013. szeptember 1-jével hatályba lépő 67/A §-a és a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyvt. vhr.) 2013. szeptember 1-jével hatályba lépő 83/A. §-a rendelkezik a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására vonatkozó eljárásról.

 

 

Bővebben ...

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2023. szeptember 22. Péntek
Móric

 
A Nap kel 06:35-kor,
nyugszik 18:51-kor.

Holnap
Tekla, Lina
napja lesz.