a Polgármesteri Hivatalban:

 

Hétfő                              8.00 órától 15.00 óráig

Kedd                               8.00 órától 15.00 óráig

Szerda                             8.00 órától 18.00 óráig

Csütörtök                         8.00 órától 15.00 óráig

Péntek                            8.00 órától 12.00 óráig

 

 

Jegyzői fogadóórák:

 

Hétfő                            8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00óráig

Kedd                             8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00óráig

Szerda                           8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 18.00óráig

Csütörtök                       8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00óráig

Péntek                          8.00 órától 12.00 óráig

Polgármesteri Hivatal Rábapatona

9142 Kossuth utca 18.

 

telefon: 06-96-583-000

telefax: 06-96/583-001

 

A hivatal vezetője:

dr. Németh Balázs jegyző

06-20/347-1698

jegyzo[kukac]rabapatona.hu

 

közvetlen jegyzői ügyintézéssel ellátott feladatok:

 • kapcsolattartás a Kormányhivatallal, egyéb hatóságokkal, közigazgatási szervekkel
 • személyes panaszok, bejelentések,
 • tájékoztatás nyújtása jogi, igazgatási és egyéb önkormányzati ügyekben
 • birtokvédelmi ügyek
 • vadkárügyek
 • egyes hatósági bizonyítványok kiadása
 • anyakönyvi ügyek (általában az igazgatási előadó akadályoztatása esetén, de egyedi kérésre közreműködik házasságkötési ügyek szertartásvezetésében)
 • civilszervezeti ügyek - kérelmek, pályázatok, beadványok
 • hatósági ellenőrzések, üzletműködés ellenőrzése, közétkeztetés felügyelete
 • hivatal vezetése
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat
 • pályázatírás és felügyelés

 

 

köztisztviselők:

Kertainé Győrig Renáta főelőadó

anyakönyvvezető,  közbiztonsági referens

06-96/583-000/ 11 mellék vagy 06 20 459 16 21

igazgatas[kukac]rabapatona.hu

 

feladata: az önkormányzat anyakönyvi igazgatási, munkaügyi és általános igazgatási feladatainak és polgári védelmi feladatoknak a hatályos jogszabályok szerinti ellátása ill. végrehajtása, továbbá a titkársági teendők ellátása a polgármester és a jegyző részére, részletesebben:

 • testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvezése, kapcsolódó dokumentumok készítése
 • anyakönyvi ügyek (házasságkötés, haláleset, születés bejelentése, névváltozás, honosítás, apai elismerő nyilatkozatok tétele, stb.)
 • közmunka foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok, kapcsolattartás és adminisztráció,
 • a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények működéséhez kapcsolódó feladatok, személyügyi nyilvántartás és adminisztráció,
 • katasztrófavédelmi feladatok, tervek készítése, aktualizálása és védelmi rendszerbe tartozó személyek nyilvántartása, kapcsolattartás
 • hadigondozással kapcsolatos feladatok
 • a polgármester és a jegyző adminisztrációja,
 • jegyző helyettesítése, annak akadályoztatása esetén igazgatási és anyakönyvi ügyekben

 

anyakonyv[kukac]rabapatona.hu

 

feladata: hatósági bizonyítványok, gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok, szociális és földművelésügyi igazgatási feladatok, hagyatéki eljárások és lakcímbejelentéssel kapcsolatos igazgatási feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása ill. végrehajtása, részletesebben:

 • jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek (rendszeres szociális ellátás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)
 • gyermekvédelmi gondoskodás, gyámhatósági feladatok (tankötelezettség nyilvántartása, környezettanulmányok)
 • hatósági bizonyítványok kiadása: egy családban lakás igazolása, stb.)
 • hagyatéki eljárások
 • lakcímnyilvántartás,
 • hulladékszállítási ügyek (lakhatatlan ingatlan igazolás)
 • kereskedelmi ügyek (üzletek nyilvántartása, bejelentések megtétele, nyitva tartás hosszabbítás bejelentése)
 • földművelésügyi igazgatás: kifüggesztések, közzétételek
 • tüdőszűrés szervezése,
 • méhek nyilvántartása,
 • szociális bizottsági hatáskörbe tartozó szociális ügyek döntés-előkészítése, közlése (átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, iskoláztatási segélyek, stb.)
 • szociális étkeztetési kérelmek ügyintézése (polgármesteri hatáskör) és intézményi térítési díjak megállapításában való közreműködés.

 

ado[kukac]rabapatona.hu

 

feladata: a jegyző közvetlen irányításával, de önálló felelősséggel az önkormányzati hatáskörbe tartozó adóügyekhez kapcsolódó feladatok továbbá a szociális igazgatási feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása ill. végrehajtása, részletesebben:

 • adóigazgatás (gépjárműadó, kommunális adó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj, stb.): adókivetés, -nyilvántartás, -behajtás, gépjármű forgalomból kivonása kezdeményezése, inkasszó, jelzálog, adókönyvelés, jegyzői beszámoló előkészítése adóztatási tevékenységről
 • egyéb hatósági kezdeményezésű, ún. idegen végrehajtások, behajtások foganatosítása
 • hatósági bizonyítványok (adóigazolás, hagyatéki ügyintézéshez adó- és értékbizonyítvány kiállítása hatósági megkeresésre, stb.) kiadása.

 

 

Nagyné Bognár Krisztina gazdálkodási előadó:

anyakönyvvezető

06-96/583-000/ 18. mellék vagy 06 20 250 88 17

gazdalkodas[kukac]rabapatona.hu

nagyne.krisztina[kukac]rabapatona.hu

 

feladata: az önkormányzati pénzügyi feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása ill. végrehajtása, részletesebben:

 • Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság üléseinek adminisztratív előkészítése, jegyzőkönyvezése, a bizottság munkájának adminisztratív segítése
 • vagyonnyilvántartás, vagyonkimutatás
 • leltározás, selejtezés,
 • iktatás, ügyiratkezelés, iratnyilvántartás
 • házi pénztár kezelése
 • nyomtatványrendelés
 • számlázás, bérleti díj beszedés
 • jegyző ebnyilvántartási, ebösszeírási feladatának ellátásához törvényi határidőben végzi az ebösszeírást, közreműködik az ebek évenkénti veszettség elleni oltása lebonyolításában
 • általános pénzügyi feladatok, vagyonnal kapcsolatos feladatok,
 • költségvetési tervezés, költségvetési koncepció előkészítése,
 • beszámolók készítése az önkormányzat és intézményei gazdálkodási tevékenységéről
 • előirányzatokkal és pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok
 • gazdálkodási szabályzatok készítése,
 • számviteli, könyvviteli feladatok és analitikus nyilvántartási feladatok ellátása
 • folyamatos gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó feladatok
 • közreműködés belső ellenőrzési feladatokban
 • letét és értékpapír kezelés, nyilvántartás
 • bérnyilvántartás vezetése, zárlati munkálatok, statisztikai jelentések
 • elszámolás az állami költségvetés felé
 • civiltámogatások elszámolásának pénzügyi ellenőrzése és nyilvántartása
 • gazdálkodási helyzet, költségvetés végrehajtása tárgyában folyamatos tájékoztatás a polgármester és jegyző felé

 

Balázsné Kupeczki Brigitta pénzügyi előadó:

06-96/583-000/18 mellék vagy 06 20 378 28 17

gazdalkodas[kukac]rabapatona.hu

 

feladata: az önkormányzati pénzügyi feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása ill. végrehajtása, részletesebben:

 

 • végrehajtja az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatait
 • gondoskodik az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak betartásáról
 • részvétel a költségvetési feladatok végrehajtásában és a költségvetési koncepció kialakításában
 • részvétel a beszámolási feladatok végrehajtásában
 • előirányzatokkal kapcsolatos feladatokban való részvétel
 • pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok, az önkormányzati könyvelésben való részvétel
 • pénzügyi-gazdálkodási szabályok elkészítésében való részvétel
 • számviteli, könyvviteli feladatok, analitikus nyilvántartási feladatok
 • folyamatos gazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó feladatok
 • leltározási, selejtezési feladatok
 • belső ellenőrzésben való közreműködés
 • az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
 • közreműködés az értékpapír és letét kezelésben
 • kontírozás, könyvelés, kettős könyvvitel vezetése
 • költségvetési és mérlegjelentési kötelezettség teljesítése
 • statisztikai jelentések készítése
 • hátralék nyilvántartás, behajtás előkészítése,
 • önkormányzati intézmények készpénzforgalmának lebonyolításából adódó elszámolások elkészítése
 • intézményi pénzügyi ellenőrzésben részvétel
 • kötelezettségvállalások vezetése
 • számlafelülvizsgálat és költségvetési összhang ellenőrzése

 

hivatalsegéd:

Véghné Kakucs Mónika hivatalsegéd:

 • postázás, kézbesítés,
 • hirdetmények elhelyezése az önkormányzati hirdetőtáblákon és a polgármesteri hivatal hirdető-vitrinjében
 • a hivatal technikai működésének elősegítése,
 • a polgármesteri hivatal és környéke takarítása, virágosítása

(ideértve a helyiségek és kilincsek fertőtlenítését, növénytápozást)

 • gondoskodás télen a síktalanítási, vegetációs időszakban a növényápolási feladatok ellátásáról a hivatal területén,
 • termek előkészítése testületi és bizottsági ülésekre, anyakönyvi eseményekre (házasságkötés, honosítás)

 

gondnok:

Pósfai Zoltán gondnok:

 • a Polgármesteri Hivatal épületének üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása
 • javítási és karbantartási feladatok ellátása a polgármesteri hivatalban
 • a települési közterületi növényápolási feladatok összehangolása és felügyelete
 • a közületi járdák síktalanítási munkálatainak elvégzése illetve felügyelete

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2022. november 30. Szerda
András, Andor, Endre

 
A Nap kel 07:15-kor,
nyugszik 16:03-kor.

Holnap
Elza
napja lesz.