7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2003.(V.5.) Helyi építési szabályzat Rábapatona község rendezési tervéhez

17/2003.(XI.27.) Helyi iparűzési adóról

18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendeletea köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről


3/2004.(I.22.) A kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételének helyi szabályozásáról

8/2004.(II.26.) A polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető díjazásokról, juttatásokról

12/2004.(IV.1.) A középületek fellobogózásáról

15/2004.(IV.1.) Az önkormányzat nyugdíjas köztisztviselőinek és közalkalmazottainak kedvezményes étkeztetése

21/2004.VI.30.) Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről

24/2004.(VI.30.) A talajterhelési díjról

31/2004.((XII.16.) A magánszemélyek kommunális adójáról

36/2004.((XII.16.) A közterületek tisztántartásáról


10/2005.(IV.28.) A helyi környezetvédelem szabályairól


20/2008.(XI.27.) Az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatának rendjéről

21/2008.(XII.11.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemű csatorna használatáért fizetendő díjakról


13/2009.(XII.17.) A közterületek használatáról


19/2011.(IX.29.) Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozása


9/2012.(V.31.) Az önkormányzat vagyonáról

11/2012.((VI.29.) A helyi római Katolikus Templom épületének védetté nyilvánításáról


1/2013. (II:13.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

10/2013.(VIII.30.) Az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról

18/2013.(XII.19.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről


2/2014.(II.27.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

8/2014.(VIII.8.) A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

14/2014.(XII.18.) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


2/2015.(II.26.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

11/2015.(XI.26.) A mezei őrszolgálatról


2/2016.(II.25.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

8/2016.(V.30.) A helyi népszavazásról

15/2016.(X.27.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról


1/2017.(III.1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

7/2017.(III.30.) A partnerségi egyeztetés szabályairól

9/2017.(IV.27.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

13/2017.(X.26.) A hirdető- és reklámhordozók elhelyezési szabályairól

15/2017.(XII.14.) A településkép védelméről


3/2018.(III.1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

11/2018.(VIII9.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól


1/2019.(II.28.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

9/2019.(VI.20.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

10/2019.(VI.20.) A "Közszolgálati Tisztviselők Napjáról"

14/2019.(X.29.) a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata


4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete a 8/2003.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Rábapatona Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról


2/2021. (II.26.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021. (IV.16.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

6/2021. (V. 27.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2021. (X.28.) önkormányzati rendelet a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről szóló 15/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelt módosításáról

10/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és a szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendelet módosításáról

11/2021. (XII.9.) önkormányzati rendelet a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetményalapjáról

12/2021. (XII.9.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 31/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2021. (XII.9.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2018. (VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2022. (III.31.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2021.(V.17.)önkormányzati rendelet módosításáról

6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.)önkormányzati rendelete végrehajtásáról

7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2021.(V.17.)önkormányzati rendelet módosításáról

8/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkor-mányzati rendelet módosításáról

9/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 18/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi illetményalapjáról


1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyben nyújtandó szociális ellátásokról

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2023. június 5. Hétfő
Fatime, Ferdinánd

 
A Nap kel 04:52-kor,
nyugszik 20:46-kor.

Holnap
Norbert, Cintia, Norman
napja lesz.