A második világháború harcterein elesett patonai katonák és a fasizmus patonai áldozatai számára az 1980-as évek végén állítottak emlékművet a temető főbejárata mellett. Az emlékmű felirata: „ A háború. A fasizmus áldozatai. 1939-1945.” Összesen 73 patonai áldozat neve olvasható az emlékművön.

Elérhetőség: Temető főbejárata, 9142 Rábapatona, István utca

TÉRKÉP

Az első világháború hősi áldozatainak emlékére Rábapatona község 1927-ben állítatott emlékművet. Az eredetileg a mai Polgármesteri Hivatal helyén található Hősök terén felállított hősi emlékművet Horváth Adorján szobrászművész készítette. A szobrot 1959-ben szállították át eredeti helyéről a templomkertbe. Az emlékmű talapzatának felirata: „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért! Az 1914-1918-ki világháborúban hősi halált halt fiainak Rábapatona nagyközség hazafias közönsége.”

Elérhetőség: Római Katolikus Templom kertje, 9142. Rábapatona, Szentháromság tér 1.

TÉRKÉP

A Kossuth Lajos és a Zrínyi Miklós utca sarkán álló szobrot, 1906-ban az Amerikába kivándorolt rábapatonai hívek pénzadományából emelték.

Elérhetőség: 9142. Rábapatona, Kossuth utca – Zrínyi utca

TÉRKÉP

A Szentháromságot ábrázoló szobrot 1898-ban, a magyar millennium emlékére állítatta Rábapatona lakossága. A szobor eredetileg az iskola főbejárata előtt, a róla elnevezett tér közepén állt. A szobor az 1960-as években a közterületről pár méterrel arrébb, a tér nyugati sarkában álló, kerítéssel körbekerített templomkertbe lett áthelyezve.

Elérhetőség: Római Katolikus Templom kertje, 9142. Rábapatona, Szentháromság tér 1.

TÉRKÉP

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programnak köszönhetően lehetőség nyílt a temető alatti vizes-lápos rész rehabilitációjára, ennek eredményeként új funkciót kapott a terület, kialakításra került egy kétszintes szabadidős kalandpark. Az alsó szinten víztározó tó, a tóparton pedig ívesen futó vegyes használatú, murvázott, kerékpározásra is alkalmas sétaút lett kialakítva. A kalandpark a község szívében kínál minden korosztály számára, a gyerekektől az idősekig szórakozási, pihenési és sportolási lehetőséget. Játszótér várja a gyermekeket, ahol rugós játékok, mérleghinta, mászó vár, csúszda és hinta kapott helyet. A felnőttek kültéri „kondi” eszközökön végezhetnek gyakorlatokat. A parkban rendezett, szép környezet fogadja a látogatókat.

Elérhetőség: 9142. Rábapatona, István utca

TÉRKÉP

A tájháznak helyet adó ingatlant a község 1933-ban vásárolta meg orvosi rendelő kialakítása céljából. 1939-ben ebben az épületben kezdte meg működését Dr. Fábián Ferenc, a falu első helyben lakó községi orvosa. A rendelőnek helyet adó ház egyúttal szolgálati lakás is volt.

A falu régi tárgyi emlékeinek gyűjtését az 1980-as években Kertai Lászlóné tanárnő és az irányítása alatt lelkesen tevékenykedő szakkörös diákok kezdték el. Az összegyűjtött tárgyakat ekkoriban az iskola zsibongójában állították ki. A tudatos gyűjtőmunkát 1994 nyarán két lelkes gimnazista lány, Gombosi Beatrix és Szalai Anna folytatta. A rendkívül eredményes gyűjtőmunka után a lányok elhatározták, hogy a tárgyi gyűjtemény számára egy tájházat kell létrehozni. Az önkormányzat, a tulajdonában álló, éppen akkor megüresedett régi orvosi rendelő épületét ajánlotta fel e célra. 1994. november 18-án nyílt meg Rábapatona Község Néprajzi Kiállítása Gombosi Beatrix és Szalai Anna lelkes munkájának köszönhetően. Az iskolában kiállított tárgyakat is itt helyezték el.

A néprajzi kiállítás bemutatja a falusi mezőgazdasági munkával, halászattal kapcsolatos eszközöket, a hitélethez köthető tárgyi emlékeket, a régi falusi konyhát és a tisztaszoba miliőjét. A tárgyi anyagok mellett rendkívül sok és érdekes írott és képi anyag tekinthető meg.

2011-ben Rábapatona Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a falumúzeum rekonstrukciójára. A pozitív elbírálást követően 2012 tavaszán kezdődtek meg a külső és belső felújítási munkálatok. A rábapatonai falumúzeum célja a helyi kultúra és a történelmi tradíciók, valamint a földrajzi helyzetből adódó lehetőségeink bemutatása. Felújítása során három bemutató terem, valamint egy raktár, női és férfimosdó, tárgyaló és konyha került kialakításra. Kemencével rendelkező konyhában a látogatók megtekinthetik a régmúlt idők gasztronómiai hagyományait, a kemencében való ételkészítést, kenyérsütést, valamint lehetőségük nyílik megkóstolni a község, valamint a Rábaköz hagyományos ételeit is. A három bemutató teremben a már összegyűjtött tradicionális eszközök kaptak helyet. Az épületben helyi termékeink is helyet kapnak a hagyományok bemutatása mellett, valamint hagyományőrző programokon kívánjuk bemutatni a már kihalóban lévő szakmákat is. A tájház, a korábbi lakójának munkássága és személye előtti tisztelet kifejezésének szándékából Dr. Fábián Ferenc nevét vette fel.

Elérhetőség: 9142. Rábapatona, Árpád u 6.

Információ: Németh Annamária 06-20-217-5269

TÉRKÉP

A kápolna alapjait 1855-ben rakták le. A hívek és Nagy Ignác plébános adományából épült fel, két év alatt. A 160 éves kápolna legutóbbi felújítására 2008. évben került sor. Ekkor teljesen új tetőszerkezetet kapott az épület, szigetelve lettek a vizesedő falak, kívül - belül újra vakolták és festették a falakat, új nyílászárók kerültek beépítésre. A kápolna környéke térkő burkolatot kapott és új padok került kihelyezésre a kápolna elé.

Elérhetőség: 9142. Rábapatona, István utca (Temető)

TÉRKÉP

A rábapatonai római katolikus templomot 1657-ben a település akkori birtokosa, a Győri Székeskáptalan építette. A torony nélküli templom – védelmi célok miatt – ekkoriban kőfallal volt körbekerítve. A templomtornyot egy a kőfalon kívül épített harangláb helyettesítette. A Rákóczi-szabadságharc idején megrongálódott templomot a káptalan 1723-ban újjáépítette. Az ekkor elbontott kőfal anyagából templomtornyot is építettek. Az 1810-es földrengés következtében az építmény súlyos károkat szenvedett, ezért a Győri Káptalan 1828-30 között a templomot átépítette. Az újonnan épített templomtornyot toronyórával is ellátták. A XX. század elején a régi templom már kicsinek bizonyult, mert időközben jelentősen gyarapodott a község és a hívek lélekszáma. Harsányi Lajos plébános 1929-ben a régi templomot elbontatta és helyette felépítette a ma is álló kereszthajós, neoromán stílusú templomot. Az átépítés terveit Polgár Rudolf, győri építőmérnök készítette, míg a kivitelezési munkákat Angyal László rábapatonai kőművesmester végezte. A ma is látható templombelső kialakítása Tősér Imre plébános nevéhez köthető. Az 1970-80-as évek fordulóján elvégzett felújítás folyamán új fedést kapott a templom toronysisakja és tetőzete, új ablaküvegek kerültek beépítésre, a templom fala víztelenítve lett, padlózatát lelapozták, három nagyméretű freskó és stációsorozat készült, új oltárt készítettek, végezetül pedig az orgonát is felújították. A három nagyméretű falfreskót és a Jézus szenvedéstörténetét megörökítő stáció festménysorozatot a mosonszentmiklósi Samódai József freskófestő mester készítette. 2004-ben a folyamatos beázások miatt Wolf Pál Péter plébános kezdeményezésével, a hívek és a püspökség adományából a tető új cserepet kapott. 2007 óta Harsányi Lajos volt patonai plébános, országosan ismert és elismert költő és író emlékét a templom falán elhelyezett emléktábla őrzi.

 

Elérhetőség: 9142. Rábapatona, Szentháromság tér 1.

TÉRKÉP

2024. június 23. Vasárnap
Zoltán, Édua

 
A Nap kel 04:50-kor,
nyugszik 20:55-kor.

Holnap
Iván
napja lesz.

Defibrillátor az IKSZT portáján

defibrillaror
(Szentháromság tér 1. - IKSZT portáján falra függesztett dobozban, éjjel-nappal elérhető)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.