Polgármesteri Hivatal Rábapatona

9142 Kossuth utca 18.

 

telefon: 06-96-583-000

telefax: 06-96/583-001

 

A hivatal vezetője:

dr. Németh Balázs jegyző

06-20/347-1698

jegyzo[kukac]rabapatona.hu

 

közvetlen jegyzői ügyintézéssel ellátott feladatok:

 • kapcsolattartás a Kormányhivatallal, egyéb hatóságokkal, közigazgatási szervekkel
 • személyes panaszok, bejelentések,
 • tájékoztatás nyújtása jogi, igazgatási és egyéb önkormányzati ügyekben
 • birtokvédelmi ügyek
 • vadkárügyek
 • egyes hatósági bizonyítványok kiadása
 • anyakönyvi ügyek (általában az igazgatási előadó akadályoztatása esetén, de egyedi kérésre közreműködik házasságkötési ügyek szertartásvezetésében)
 • civilszervezeti ügyek - kérelmek, pályázatok, beadványok
 • hatósági ellenőrzések, üzletműködés ellenőrzése, közétkeztetés felügyelete
 • hivatal vezetése
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat
 • pályázatírás és felügyelés

 

 

köztisztviselők:

Kertainé Győrig Renáta főelőadó

anyakönyvvezető,  közbiztonsági referens

06-96/583-000/ 11 mellék vagy 06 20 459 16 21

igazgatas[kukac]rabapatona.hu

 

feladata: az önkormányzat anyakönyvi igazgatási, munkaügyi és általános igazgatási feladatainak és polgári védelmi feladatoknak a hatályos jogszabályok szerinti ellátása ill. végrehajtása, továbbá a titkársági teendők ellátása a polgármester és a jegyző részére, részletesebben:

 • testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvezése, kapcsolódó dokumentumok készítése
 • anyakönyvi ügyek (házasságkötés, haláleset, születés bejelentése, névváltozás, honosítás, apai elismerő nyilatkozatok tétele, stb.)
 • közmunka foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok, kapcsolattartás és adminisztráció,
 • a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények működéséhez kapcsolódó feladatok, személyügyi nyilvántartás és adminisztráció,
 • katasztrófavédelmi feladatok, tervek készítése, aktualizálása és védelmi rendszerbe tartozó személyek nyilvántartása, kapcsolattartás
 • hadigondozással kapcsolatos feladatok
 • a polgármester és a jegyző adminisztrációja,
 • jegyző helyettesítése, annak akadályoztatása esetén igazgatási és anyakönyvi ügyekben

 

Balaskó Veronika Krisztina

+3020/250-8693

anyakonyv[kukac]rabapatona.hu

 

feladata: hatósági bizonyítványok, gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok, szociális és földművelésügyi igazgatási feladatok, hagyatéki eljárások és lakcímbejelentéssel kapcsolatos igazgatási feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása ill. végrehajtása, részletesebben:

 • jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek (rendszeres szociális ellátás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)
 • gyermekvédelmi gondoskodás, gyámhatósági feladatok (tankötelezettség nyilvántartása, környezettanulmányok)
 • hatósági bizonyítványok kiadása: egy családban lakás igazolása, stb.)
 • hagyatéki eljárások
 • lakcímnyilvántartás,
 • hulladékszállítási ügyek (lakhatatlan ingatlan igazolás)
 • kereskedelmi ügyek (üzletek nyilvántartása, bejelentések megtétele, nyitva tartás hosszabbítás bejelentése)
 • földművelésügyi igazgatás: kifüggesztések, közzétételek
 • tüdőszűrés szervezése,
 • méhek nyilvántartása,
 • szociális bizottsági hatáskörbe tartozó szociális ügyek döntés-előkészítése, közlése (átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, iskoláztatási segélyek, stb.)
 • szociális étkeztetési kérelmek ügyintézése (polgármesteri hatáskör) és intézményi térítési díjak megállapításában való közreműködés.

 

Horváthné Ács Andrea

+3620/277-4746

ado[kukac]rabapatona.hu

 

feladata: a jegyző közvetlen irányításával, de önálló felelősséggel az önkormányzati hatáskörbe tartozó adóügyekhez kapcsolódó feladatok továbbá a szociális igazgatási feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása ill. végrehajtása, részletesebben:

 • adóigazgatás (gépjárműadó, kommunális adó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj, stb.): adókivetés, -nyilvántartás, -behajtás, gépjármű forgalomból kivonása kezdeményezése, inkasszó, jelzálog, adókönyvelés, jegyzői beszámoló előkészítése adóztatási tevékenységről
 • egyéb hatósági kezdeményezésű, ún. idegen végrehajtások, behajtások foganatosítása
 • hatósági bizonyítványok (adóigazolás, hagyatéki ügyintézéshez adó- és értékbizonyítvány kiállítása hatósági megkeresésre, stb.) kiadása.

 

 

Nagyné Bognár Krisztina gazdálkodási előadó:

anyakönyvvezető

06-96/583-000/ 18. mellék vagy 06 20 250 88 17

gazdalkodas[kukac]rabapatona.hu

nagyne.krisztina[kukac]rabapatona.hu

 

feladata: az önkormányzati pénzügyi feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása ill. végrehajtása, részletesebben:

 • Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság üléseinek adminisztratív előkészítése, jegyzőkönyvezése, a bizottság munkájának adminisztratív segítése
 • vagyonnyilvántartás, vagyonkimutatás
 • leltározás, selejtezés,
 • iktatás, ügyiratkezelés, iratnyilvántartás
 • házi pénztár kezelése
 • nyomtatványrendelés
 • számlázás, bérleti díj beszedés
 • jegyző ebnyilvántartási, ebösszeírási feladatának ellátásához törvényi határidőben végzi az ebösszeírást, közreműködik az ebek évenkénti veszettség elleni oltása lebonyolításában
 • általános pénzügyi feladatok, vagyonnal kapcsolatos feladatok,
 • költségvetési tervezés, költségvetési koncepció előkészítése,
 • beszámolók készítése az önkormányzat és intézményei gazdálkodási tevékenységéről
 • előirányzatokkal és pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok
 • gazdálkodási szabályzatok készítése,
 • számviteli, könyvviteli feladatok és analitikus nyilvántartási feladatok ellátása
 • folyamatos gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó feladatok
 • közreműködés belső ellenőrzési feladatokban
 • letét és értékpapír kezelés, nyilvántartás
 • bérnyilvántartás vezetése, zárlati munkálatok, statisztikai jelentések
 • elszámolás az állami költségvetés felé
 • civiltámogatások elszámolásának pénzügyi ellenőrzése és nyilvántartása
 • gazdálkodási helyzet, költségvetés végrehajtása tárgyában folyamatos tájékoztatás a polgármester és jegyző felé

 

Balázsné Kupeczki Brigitta pénzügyi előadó:

06-96/583-000/18 mellék vagy 06 20 378 28 17

gazdalkodas[kukac]rabapatona.hu

 

feladata: az önkormányzati pénzügyi feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása ill. végrehajtása, részletesebben:

 

 • végrehajtja az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatait
 • gondoskodik az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak betartásáról
 • részvétel a költségvetési feladatok végrehajtásában és a költségvetési koncepció kialakításában
 • részvétel a beszámolási feladatok végrehajtásában
 • előirányzatokkal kapcsolatos feladatokban való részvétel
 • pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok, az önkormányzati könyvelésben való részvétel
 • pénzügyi-gazdálkodási szabályok elkészítésében való részvétel
 • számviteli, könyvviteli feladatok, analitikus nyilvántartási feladatok
 • folyamatos gazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó feladatok
 • leltározási, selejtezési feladatok
 • belső ellenőrzésben való közreműködés
 • az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
 • közreműködés az értékpapír és letét kezelésben
 • kontírozás, könyvelés, kettős könyvvitel vezetése
 • költségvetési és mérlegjelentési kötelezettség teljesítése
 • statisztikai jelentések készítése
 • hátralék nyilvántartás, behajtás előkészítése,
 • önkormányzati intézmények készpénzforgalmának lebonyolításából adódó elszámolások elkészítése
 • intézményi pénzügyi ellenőrzésben részvétel
 • kötelezettségvállalások vezetése
 • számlafelülvizsgálat és költségvetési összhang ellenőrzése

 

hivatalsegéd:

Véghné Kakucs Mónika hivatalsegéd:

 • postázás, kézbesítés,
 • hirdetmények elhelyezése az önkormányzati hirdetőtáblákon és a polgármesteri hivatal hirdető-vitrinjében
 • a hivatal technikai működésének elősegítése,
 • a polgármesteri hivatal és környéke takarítása, virágosítása

(ideértve a helyiségek és kilincsek fertőtlenítését, növénytápozást)

 • gondoskodás télen a síktalanítási, vegetációs időszakban a növényápolási feladatok ellátásáról a hivatal területén,
 • termek előkészítése testületi és bizottsági ülésekre, anyakönyvi eseményekre (házasságkötés, honosítás)

 

gondnok:

Pósfai Zoltán gondnok:

 • a Polgármesteri Hivatal épületének üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása
 • javítási és karbantartási feladatok ellátása a polgármesteri hivatalban
 • a települési közterületi növényápolási feladatok összehangolása és felügyelete
 • a közületi járdák síktalanítási munkálatainak elvégzése illetve felügyelete
2024. július 25. Csütörtök
Kristóf, Jakab, Zsaklin

 
A Nap kel 05:17-kor,
nyugszik 20:37-kor.

Holnap
Anna, Anikó
napja lesz.

Defibrillátor az IKSZT portáján

defibrillaror
(Szentháromság tér 1. - IKSZT portáján falra függesztett dobozban, éjjel-nappal elérhető)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.