Rábapatona Község 77 településsel együtt csatlakozott a Helyi Közösségi Akadémia (továbbiakban: HKA) hálózatához, ezzel összefüggésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rajzpályázatot írt ki általános iskolás gyermekeknek, két korosztályban, 1-4 osztályosok, 5-8. osztályosok részére. A rajzokon az kellett a gyermekeknek megjelenteni, miként képzelik el Rábapatonát 15 év múlva. Nagyon sok pályamű érkezett a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskolából, amit ezúton is köszönünk.

Bővebben ...

Rábapatona Község Önkormányzata azzal, hogy csatlakozott Helyi Közösségi Akadémiához (továbbiakban HKA) jelentős lépést tett, hogy közelebb hozza a település vezetőit és az ott élőket. A három alkalmas műhelynap utolsó részeként, 2015.január 12-én került megrendezésre a HKA 3. műhelynapja, un. nyílt nap, amelynek ismételt helyszíne a Polgármesteri Hivatal díszterme volt.

A rendezvényre meghívást kaptak a településen élő emberek, a rendezvény kihirdetésre került az település weboldalán, hirdetőtábláin, és egy ismert közösségi portálon. A műhelynaphoz ismét segítséget kaptunk dr. Molnár Katalin docens asszonytól, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. A műhelynap két részből állt, egy délelőtti és délutáni szakaszból. A délelőtti programra 14 fő fogadta el a meghívást. Az első szakaszban egyrészt át kellett tekinteni, összegezni az eddigi munkát, másrészt pedig be kellett fejezni a stratégiaalkotás megkezdett folyamatát, és elkészíteni a programkatalógust. Ez két részcél lépésekre történő lebontását jelentette, amin két csoport dolgozott. Ez követően előkészítették a megjelentek a délutánra tervezett „Mini konferenciát”.  

A délutáni programon újabb 14 főt köszönthetett Molnár- Nagy Béla Polgármester Úr és Szalainé dr. Németh Annamária Jegyző asszony. Az újonnan érkezőknek lehetősége nyílt bemutatkozni, ezúttal a résztvevők egymásnak adva a stafétát, egymást mutatták be. A hangulatot megalapozta, hogy nem csak a település iránti elkötelezettség, hanem széles körű munkakapcsolatok, családi, baráti szálak, emlékek kötötték össze a jelenlévőket, amelyek felidézése és kimondása pozitív légkört teremtett. Annak érdekében, hogy senki nem érezze magát kívülállónak, azáltal hogy egy megkezdett munka közepébe érkezett, egy új módszerrel kezdtük meg a délutánt, melynek neve World Café.

A World Café egy egyszerű módszer arra, hogy lényegi kérdésekkel kapcsolatos társalgások élő hálózatát hozzuk létre a való élet szolgálatában, jelen esetben településünk fejlesztési igényeinek felmérésére. A délelőtt folyamán kialakított menetrend alapján, a Café módszer szerint 2-2 fő asztalgazda irányított beszélgetéseket generált 3 asztalnál, ahol a turizmusról, hagyományőrzésről, infrastruktúrafejlesztésről, és közösség fejlesztésről mondhatták el gondolataikat a jelenlévők. A munka hamar beinduló aktivitással, zökkenőmentesen, kifejezetten oldott hangulatban zajlott, melyet egy prezentációval zártak az asztalgazdák. Ezután egy kis meglepetésként hatott, amikor lelepleztük a falon elhelyezett Közös memória elemeit, néhány fényképet, és „Az egyszer volt, hol nem volt…” mesemondó körrel a törzstagok elkezdték felidézni, összefoglalni az eddigi találkozások egyes állomásait és eredményeit, kiemelve a hasonlóságokat és a dilemmákat is.

Az egész HKA folyamat lényege ekkor vált egészen világossá a meghívottak számára, akik eddigre érzelmileg már teljesen bevonódtak a stratégiai tervezésbe. A Café módszerrel, illetve az egyes részek ilyen sorrendjével jól el lehetett érni, hogy a vendégek hamar csoporttagnak érezzék magukat, s ötleteikkel, véleményükkel ők is hozzájárulhassanak a tervezéshez.

A 3. műhelynap zárása egy majdnem egyórás visszajelző beszélgetés volt, ahol mindenki egyértelműen pozitívan értékelte az egész projektet. Többen kiemelték, hogy egyrészt érzelmileg nagyon elköteleződtek a résztvevők, amit a legfontosabb tényezőnek tartanak ahhoz, hogy Rábapatona jövőjének tervezése ezen a ponton ne véget érjen, hanem inkább elkezdődjön. Másrészt egyértelműen tetszésüket váltotta ki a módszertan, a projekt felépítése. Az is elhangzott, hogy a helyi demokrácia erősítésében, fejlesztésében mekkora szerepe volt és lehet az ilyen módszereknek. Erre a legjobb példának azt tartották, hogy olyanok terveztek, gondolkodtak együtt, akik egyébként soha nem ültek volna le egy asztalhoz, itt viszont nem az volt kérdés, hogy ki honnan jött, hanem az vált érdekessé, hogy ki hová tart. Értékelték a sokféleséget, mind az igények, mind az elképzelések, mind pedig a megoldások terén.

Így fejeződött be a Helyi Közösségi Akadémia 3 részes műhelynap sorozata, amely egyben kezdete is lesz a településünk közösen „megálmodott” fejlesztési igények egységbe foglalásának, melyet jövőben megvalósítani próbál a lehetőségeinkhez mérten a falu vezetése a közösséggel összhangban.

 

Rábapatona, 2015. január 15.

                                                                                                              Szalainé dr. Németh Annamária

                                                                                                              jegyző, önkormányzati szaktanácsadó hallgató

                         

Helyi Közösségi Akadémia (továbbiakban HKA) 2. műhelynapjához érkezett Rábapatonán 2014. december 9-én, melynek helyszíne ismételten a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal díszterme volt. A második alkalom a műhelynapok sorában hat új résztvevővel bővült, akiket tematikusan és formálisan is be kellett fogadni a csoportba. Az ő bemutatkozásukat megelőzte a program általános ismertetése részükre, a korábbi résztvevők számára történő felidézése, a csoportszabályok elismétlése, majd az „Előkészítő” 0.napi találkozás, illetve az 1. műhelynap eredményeinek rövid áttekintése. A „Mondj egy mesét” című feladattal, a közös memória elemeinek áttekintésével, kifejezetten oldott hangulatban történt meg.

 

Az 1. műhelynapon elmaradt problématérkép elkészítésével folytatódott a 2. műhelynap, amelyhez az elkészült SWOT-analízis szolgált kiindulópontként.

 

A 2. műhelynap feladata volt az értékek listázása, amely egyszerű ötletbörzével hamar sikerült. Az értékek, amelyek mentén a stratégiának haladnia kell, a következők voltak: környezettudatosság (Rába folyó); a hagyományok tisztelete, őrzése és új hagyományok teremtése; a település egyedi arculata; együttműködés, közösségiség; sokszínű kultúra; humánum; teremtő erő; kommunikáció – kooperáció – koordináció; a jövő generációk, utánpótlás, fiatalok megnyerése, bevonása, ezzel is a már korábban kijelölt irányt követve.

 

Az előző találkozások során kialakított problématérképben feltárt problémák, illetve a jövőképben megfogalmazottak összegzése alapján véglegesült a stratégiaalkotás tematikája, amely tehát a település közösségi életének fejlesztése. Az átfogó cél fő célokra (közösségfejlesztés; infrastruktúrafejlesztés; a turizmus fejlesztése, a hagyományőrzés és hagyományteremtés, illetve a jövő generációinak bevonása a közösség életébe), illetve részcélokra való lépésenkénti lebontásával ismételten a jelenlévőkből kialakított három heterogén csoport nagyrészt megalkotta a településfejlesztési stratégiát.

 

Kialakításra került a fejlesztési terv adminisztratív résztvevőinek köre, akik ún. Szerkesztői Bizottságot alkotnak:

Szalainé dr. Németh Annamária, jegyző
Horváth Renáta, település menedzser
Németh Annamária, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér vezetője
Fehér Zsolt, mérnök

 

Ezeknek a jól látható fejlesztési céloknak a tükrében készülhetnek a résztvevők és a Szerkesztő Bizottsági tagok a 3. műhelynapra, amelynek délutáni programja egy úgy nevezett nyílt nap lesz, melyre széles körből várja majd az önkormányzat a résztvevőket és melyről időben tájékoztatni fogjuk a település lakosságát.

 

Szalainé dr. Németh Annamária
HKA kapcsolattartó
önkormányzati szaktanácsadó hallgató

 

                        

A Helyi Közösségi Akadémia (továbbiakban HKA) 1. műhelynapjára 2014. november 24-én került sor, a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal dísztermében, dr. Molnár Katalin tréner vezetésével, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa.
A rendezvényre meghívást kaptak a település életében bármely módon meghatározó személyek, civil és gazdasági szervezetek képviselői, illetve a településen működő intézmények vezetői és munkatársai, szociális és egészségügy intézmények munkatársai, nemzetiségi képviselők, közel 50 meghívó került kiküldésre. A kiküldött meghívókban az érintettek teljes körű tájékoztatást kaptak a HKA tevékenységéről, a műhelynapról és annak programjáról. Az eseményen 22 fő vett részt. Sokan jelezték, hogy szeretnének eljönni, de egyéb elfoglaltságuk miatt nem állt módjukban.
A műhelynapot egy rövid ismertetővel kezdte a tréner a „HKA” miben létéről, majd ezt követte a csoportdinamikát megalapozó, bemelegítő feladatok. Ez máris megmozgatta a jelenlévőket, akik egy-egy puzzle darab segítségével mutatkoztak be. Elmondhatták fenntartásaikat, kétségeiket is a nappal kapcsolatban, ami láthatólag szintén jót tett mindenkinek. Elhangzott: sokan tartanak az időhiánytól, komolytalanságtól, kompromisszumkészség hiányától.
A jó hangulatot előkészítette a következő feladatot, ami nem volt más, mint jövőképalkotás, megálmodtuk közösen, milyennek szeretnénk látni településünket, Rábapatonát 15 év múlva.
A jövőképalkotás során három heterogén csoport dolgozott és mutatta be az elképzeléseit. A három jövőkép számos ponton találkozott: a zöld, környezettudatos életmód; a helyi hagyományok ápolása; a helyi közlekedési infrastruktúra és parkolás fejlesztése; a szabadidős és sporttevékenységek, a kulturális élet fejlesztése jelentették a fő irányokat. Egyetértetek abban az elvben, hogy:
Különlegesnek, egyedinek lenni, de nem hivalkodónak!

A nap második felében a résztvevők felállították a település SWOT – analízisét, melyben meghatározták:

erősségeinket,

„MI”-érzés és összefogás, jó családi környezet, tenni akarás, lakosság összetétele, szakemberek

természeti értékek, Rába-folyó

Győr közelsége, jó elhelyezkedés

hagyományok, múltunk

jól működő intézmények, eddig elért eredmények, politikai sokszínűség

lehetőségeinket,

turizmus, Rába-folyó, földrajzi fekvés

M85, Győr közelsége, infrastruktúra

szellemi tőke jobb kiaknázása

pályázati lehetőségek

programok, adott helyszínek, oktatási rendszer, szellemi tőke

gyengeségeinket

köztisztaság hiánya

közlekedés, épített környezet

munkahely hiánya, alacsony infrastruktúra

összefogás hiánya, kommunikáció, közös akarat nincs, propaganda, érdektelenség

kulturális egysíkúság

veszélyeinket

elnéptelenedés, elöregedés

növekvő munkanélküliség, elvándorlás

árvíz

pénzhiány, forráshiány

országos politika vagy egyház akadályozó szerepe

közbiztonság

ipari alkalmasság rosszabb, mint a környezetében

Ezek ismeretében felvázolódni látszott egy ún. probléma-térkép, melynek feldolgozását a következő műhelynap feladataként tűztük ki, melyre 2014. december 9-én kerül sor.

A műhely programjának megvalósítása a csoportnyitástól kezdve a zárásig kifejezetten oldott, jó hangulatban, a meghívottak aktív részvételével zajlott, amit ezúton is köszönünk. A visszajelzések között a nap legkellemesebb részének a jövőképtervezés bizonyult, a legnehezebbnek pedig a problématérkép készítését vélték a résztvevők. Nagyon hasznosnak tartották a közös gondolkodást, a konstruktív beszélgetést, a műhely módszerei véleményük szerint ehhez jól hozzájárult. Olyanok is leültek egymással beszélgetni, akik egyébként nem tennék és eddig nem is tették. Kiemelték a kollektív bölcsesség erejét. Többen hangsúlyozták, hogy nagyon várják, hogy a tervezés a konkrét lépések szintjére érjen, és a körülmények nehézségeinek zárójelbe tétele után a humán erőforrások kihasználására kerüljön a hangsúly. A legfontosabbnak azt tartják, hogy letisztuljanak azok a kompetenciahatárok, amelyeken belül a településen élők mozoghatnak, s a megoldások keresésében az ezekben rejlő lehetőségekre szeretnének koncentrálni.

A műhelynap végén mindenki elmondta saját érzéseit, hogy mit várt és mit kapott ettől a közös tervezés-előkészítéstől. Senki nem volt, aki érdektelennek vagy szükségtelennek érezte volna a jövő-tervezési folyamat előkészítését illetve a tervezésbe bekapcsolódó társadalmi bázis bevonására tett kísérletet.

Ezek további körvonalazódása várható majd a 2. műhelynapon.

 

Szalainé dr. Németh Annamária
mint HKA kapcsolattartó és
önkormányzati szaktanácsadó hallgató

 

                

A helyi közösségi akadémiák hálózatának gondolata egészen Magyary Zoltán 1941-ben megfogalmazott javaslatáig nyúlik vissza, a tapasztalatok széles körű megosztását célzó hálózatról. Azóta bebizonyosodott, hogy a fejlődés egyik hatékony motorja a „jó gyakorlatok” módszeres gyűjtése és terjesztése. Ennek szellemében csatlakozott Rábapatona is a 2014-es évben Helyi Közösségi Akadémiák (HKA) hálózati programjához.

A HKA hálózathoz csatlakozás településünk fejlesztési terveinek megvalósításában, illetve újabb fejlesztési igények integrálásában is segítségünkre lehet.

A település fejlesztési igény feltárásának a részeként 4 alkalmas műhelynapot szervezett Rábapatona Község Önkormányzata, melyhez szakértő tréner segítségét kapta, dr. Molnár Katalin személyében, aki Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A program első része az úgy nevezett 0. nap volt, mely 2014.november 3-án került lebonyolításra. Ez a nap egy fajta előkészítése volt a jövőbeni közös együtt gondolkodásnak. A 0. nap meghívottjai közt szerepeltek a civil szervezetek képviselői, helyi intézmények vezetői, a helyi plébános, és a szociális és jóléti intézmény vezetője, mindösszesen 11fő vett részt a programon.

A műhelynap a résztvevők és a tréner bemutatkozásával kezdődött, majd meghatározásra került milyen tematika mentén kell megkezdeni ezt a részben igényfeltáró munkát. A következő lépés bármely fejlesztés kiket érinthetne, akár pozitívan, akár negatívan. A közösen kidolgozott stratégia konkrétan, hogyan érintheti az egyes csoportokat/személyeket azok közül, akik jelentős hatással vannak a település/régió életére.

A munka második felében közös gondolkodás indult el, hogy az 1. műhelynapra további személyek bevonásáról, kiket érdemes meghívni a hatékony és előre mutató fejlesztési stratégia kidolgozás érdekében.

A fejlesztési igények fő irányvonala már 0.napon kirajzolódni látszott: a legnagyobb problémát a jelenlévők a rábapatonai lakosok közösségi szemléletének hiányában látják, tehát a stratégiai célkitűzés középpontjában várhatóan ezt kell szem előtt tartani. Kiemelten kívánnak koncentrálni a fiatal generációk településen tartására, és bevonásukra a közösségi életbe. Ezt elsősorban a kulturális és közösségi értékek, hagyományok ápolásán keresztül, valamint a sport és a mozgás, mint életforma további terjesztése által képzelik el. Mindehhez még a turizmus fejlesztését is célul tűzték ki.

 

Szalainé dr. Németh Annamária
mint HKA kapcsolattartó és
önkormányzati szaktanácsadó hallgató

 

        

2024. június 23. Vasárnap
Zoltán, Édua

 
A Nap kel 04:50-kor,
nyugszik 20:55-kor.

Holnap
Iván
napja lesz.

Defibrillátor az IKSZT portáján

defibrillaror
(Szentháromság tér 1. - IKSZT portáján falra függesztett dobozban, éjjel-nappal elérhető)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.