Közterületek tisztántartása, avarégetés

Felhívom a település Tisztelt Lakosságának figyelmét, hogy az ősz beálltától, és a téli időjárás alatt fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek tisztítására, balesetmentes állapotban való tartására.

Felkérem tehát a lakások, lakóingatlanok, építési telkek tulajdonosait, bérlőit, illetőleg egyéb használóit, hogy

-          az ingatlanuk előtti, melletti járdák vagy egyéb közterületek fokozott és rendszeres tisztántartására, síkosság-mentesítésére,

-          az avarégetésre vonatkozó szabályok az alábbiak szerint:

      Avar és kerti hulladék esetében

  • a tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal (szeptember 1-jétől április 30-ig), hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett;
  • az égetés legfeljebb 120 percig tarthat, a tartós füstölés tilos;
  • szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig) szemétégetés céljából a tűzgyújtás szabad területen tilos. 
  • Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, a vagyoni és személyi biztonság veszélyeztetése nélkül lehet. Az égetést végző személy haladéktalanul köteles gondoskodni a tűzrakóhely teljes eloltásáról az égetés befejezését követően.
  • Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
  • Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani,

-          a hulladékgyűjtés, tárolás és elszállíttatás előírásainak betartására,

-          a bel- és csapadékvíz elvezető létesítmények rendbetételére, átereszek kitisztítására, a vízelfolyások útjának biztosítására,

-          az úttestre szállító járművel, különösen a mezőgazdasági használatú járművekkel felhordott szennyező anyagok azonnali eltakarításának kötelezettségére.

Tájékoztatom Rábapatona Lakosságát, hogy a felsorolt kötelezettségeket a Képviselő-testület hatályos rendeletei írják elő.

Szigorúan felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a hulladékszigeteken csak a konténereknek megfelelő hulladék helyezhető el.

Amennyiben a konténer tele van, nylon zsákokba kötve hulladékot mellette elhelyezi TILOS! Helyette szíveskedjenek a konténer oldalán elhelyezett – ingyenesen hívható – telefonszámon bejelenteni a konténer megteltét.

Felhívom a Tisztelt Lakosságot a szabályok szíves betartására!

Szalainé dr. Németh Annamária

jegyző

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2023. szeptember 22. Péntek
Móric

 
A Nap kel 06:35-kor,
nyugszik 18:51-kor.

Holnap
Tekla, Lina
napja lesz.