Felvételi eljárásrend a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára a 2015/2016. tanévre


Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát, mely tartalmazza a gyermek oktatási azonosítószámát

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

óvodai szakvélemény,
nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

tartózkodási hely (állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakcím hiányában)

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a jogszabályokban meghatározott eljárásrend szerint 21 napon belül dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az elutasításról szóló határozatot megküldi a szülő részére.

A felvétel elutasítása esetén a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be a kézhezvételtől számított 15 napon belül az intézmény vezetőjénél az iskola fenntartójának címezve.

KÖRZETHATÁROK MEGTEKINTÉSE

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2024. március 4. Hétfő
Kázmér, Zorán

 
A Nap kel 06:23-kor,
nyugszik 17:41-kor.

Holnap
Adorján, Adrián
napja lesz.