Tisztelt Rábapatonai Kft.-k! 

A Kft.-knek 2017. március 15-ig el kell végezni a kötelező tőkeemelést és az új Polgári Törvénykönyv - 2013. évi V. tv. -  hatálya alá kell helyezkedni. Vagyis eddig az időpontig a 3 millió forintnál kevesebb törzstőkéjű Kft-k a törzstőkét kötelesek minimum 3 millió forintra emelni és a létesítő okiratukat összhangba kell hozniuk az új Ptk-val.

2017. március 15-től minden Kft-nek meg kell felelnie ezen törvényi kívánalmaknak.

 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

 

A Kft. jegyzett tőkéjét 3 millió forintra kell emelni, ennél alacsonyabb tőkével nem működhet Kft. 2017. március 15. után.

Hogyan emelhet törzstőkét a Kft?

A törzstőke emelésnek több módozata van. Egyrészről megoldhatja a tag pénzbeli hozzájárulás befizetésével, vagy nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával. A nem pénzbeli hozzájárulás apport rendelkezésre bocsátásával történik. A törzstőke felemelése történhet a törzstőkén felüli vagyonból is. A törzstőke emelés jogi és számviteli kérdéseket is felvet, fontos a precíz, gondos ügyvédi közreműködés, illetve a könyvelővel való szoros együttműködés.

Mi a teendő, ha valaki nem tud eleget tenni a kötelező tőkeemelésnek?

Természetesen előfordulhat, hogy egy cég tagja nem tudja teljesíteni a tőkeemeléssel kapcsolatos kötelezettségeket. Ebben az esetben a cég legfőbb szervének 2017. március 15-ig döntenie kell arról, hogy olyan cégformában (Bt., Kkt.) működik tovább, amivel megfelel a továbbiakban a Ptk. követelményeinek.  Dönthet úgy is a cég, hogy inkább a jogutód nélküli megszűnést választja, azaz végelszámolást indít.

Milyen költségek merülnek fel a tőkeemeléssel?

Ha a Kft. csak a törzstőkét emeli fel és az új Ptk. hatálya alá helyezkedik, úgy sem illetéket sem közzétételi költségtérítési díjat nem kell fizetnie. Ha azonban más cégadat módosul (pl. székhelyet változtat, ügyvezetőt vált, stb.) akkor az általánosan fizetendő illeték és közzétételi költségtérítési díj fel fog merülni (15 000 Ft-, illeték, 3000 Ft-, közzétételi költségtérítés). Természetesen ügyvédi munkadíj mindkét esetben felmerül.

Milyen következményei vannak, ha valaki elmulasztja a határidőt?

Ha a Kft. a kötelezettséget nem teljesíti, a cég a Cégbíróság részéről bírságolásra számíthat, majd  törvényességi felügyeleti eljárás megindítására. 

Kérem a határidő betartása érdekében vegye fel a kapcsolatot a társasági szerződést készítő ügyvéddel!

Amennyiben kérdése van, állok rendelkezésére!

Üdvözlettel, 

dr. Németh Balázs jegyző s.k.

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2023. december 10. Vasárnap
Judit, Loretta

 
A Nap kel 07:26-kor,
nyugszik 16:00-kor.

Holnap
Árpád
napja lesz.