Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy szociális célú tűzifa igénylésére van lehetőség a Polgármesteri Hivatalban. A támogatás természetbeni juttatásként adható annak a személynek, aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd.

Támogatásra jogosult az a személy, aki:

  • aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosult, vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában, vagy
  • egy főre jutó nettó jövedelme havi szintje nem haladja meg a 42.750,- Ft-ot, egyszemélyes háztartás esetén az 57.000,- Ft-ot.

és

  • a lakás teljesen vagy részben fával fűthető,
  • az igénylő nem erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos.

Igénylés menete:

  • kérelem kitöltése (kérelem a Polgármesteri Hivatalban található),
  • havi jövedelmet igazoló iratok bemutatása.

A kérelmeket kitöltve 2017. november 23-ig a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni.

Molnár-Nagy Béla sk.

polgármester

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2022. július 2. Szombat
Ottó, Ottokár

Sarlós Nagyboldogasszony
A Nap kel 04:54-kor,
nyugszik 20:55-kor.

Holnap
Kornél, Soma
napja lesz.