A nagy számú érintettre való tekintettel ezúton

tájékoztatom

Rábapatona Község Tisztelt lakosságát, hogy megjelent a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozat.

A Korm. határozat úgy rendelkezik, hogy „a Kormány (…) egyetért azzal, hogy az (…) előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatás biztosítás céljából háztartásonként 12.000,- Ft összegű költségvetési támogatást nyújtson.” a Korm. határozat 2. sz. mellékletében meghatározott települési önkormányzatoknak, melyek közé községünk, Rábapatona is tartozik. A támogatás nyújtásának, felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit a 2018. decemberében kibocsátott támogatói okirat határozza meg oly módon, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje: 2019. december 15. napja lesz, eddig lehet beváltani az utalványokat.

A Kormány határozatában felkérte az érintett települési önkormányzatokat, hogy a támogatás elosztásának módját és feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével alakítsák ki, figyelemmel arra, hogy már az igénybejelentés feltétele volt annak tudomásulvétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

A Kormány határozat szigorúan rögzíti, hogy

a.) csak a 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek támogatásban,

b.) a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosultakhoz történő szállítási vagy darabolási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli,

c.) az önkormányzatnak 2019. december 15-ig kell biztosítania a fűtőanyag átvételének lehetőségét.

Önkormányzatunknál 221 db igénybejelentést tartunk nyilván, mely igények kielégítéséhez a Kormány 2.652.000. Ft-ot biztosított Rábapatona Község Önkormányzata részére, hogy az eddig még a téli rezsicsökkentési támogatásban nem részesült rábapatonai jogosultakat egyszeri, 12.000,- Ft-os természetbeni juttatásban részesítse.

Az Önkormányzat vezetésének eltökélt szándéka, hogy a téli rezsicsökkentés keretében nyújtható támogatást még az idei fűtési szezonban, lehetőleg még február második felétől eljuttassa a jogosultakhoz.

A fentiek érdekében az önkormányzat mindegyik igényelt tüzelőanyag fajtára vonatkozóan lefolytatja a hatályos Beszerzési Szabályzata alapján a fűtőanyagot biztosító vállalkozó kiválasztásárra irányuló eljárásait, melyek már lezárultak, a különböző fűtőanyagokat biztosító vállalkozókkal szerződést is kötött az Önkormányzat.

A község vezetése a támogatás nyújtása legegyszerűbb és leggyorsabb módjának azt látja, ha minden jogosult részére 12.000,- Ft értékű utalványt ad át, amelyen feltüntetésre kerül, hogy hol váltható be, melyik tüzépen vagy szolgáltatónál.

Az utalvány 2019. december 15. napjáig lesz majd felhasználható. Az utalványok személyesen átvehetőek lesznek a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban 2019. február 18-tól (hétfő) 8 órától Kertainé Györig Renátától.

Az utalványokban szereplő tüzelőanyag – kivéve a propán-bután gázpalackot – átvehető

A Szabó Péterné egyéni vállalkozó által üzemeltetett

Szabó Tüzépen

A tüzép címe: 9012 Győr, Koroncói út „TSZ-Major”

Telefon: 06 96 448-344, 06 20 9414-805

A tüzéphez vezető térkép letölthető itt:

http://szabotuzeloanyag.hu/images/terkep/szttsz.jpg

Az utalványt olyan tüzelőanyagra lehet beváltani, amilyet a jogosult igényelt, és amely támogatási forma rá lesz vezetve az utalványra. A gázpalackos utalvány cserére lesz felhasználható a ráírt szolgáltatónál.

Ismét felhívom a figyelmet rá, hogy a támogatás formája csak természetbeni támogatás, azaz fűtőanyag lesz, melynek szállítási és darabolási költségeit az utalvány nem fedezi!

Kérem tájékoztatásom elfogadását!

Kelt: Rábapatonán, 2019. február 14. napján

Tisztelettel:

dr. Németh Balázs
jegyző.

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2022. május 23. Hétfő
Dezső

 
A Nap kel 05:01-kor,
nyugszik 20:33-kor.

Holnap
Eszter, Eliza, Vanessza
napja lesz.