Tisztelt Lakosság!

Az avar és kerti hulladék égetés tilalmát a veszélyhelyzet kihirdetése előtt a Kormány általánosan bevezette 2021. január-jei kezdettel. A veszélyhelyzet újbóli bevezetése óta azonban megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet, mely 1. §-a úgy rendelkezik, hogy:

"A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása."

A fentiek alapján az avarégetés szabályai a veszélyhelyzet végéig érvényben maradnak minden önkormányzat esetében, így Rábapatonán is. Az égetés tilalmának 2021. évben történő bevezetéséről tájékoztatni fogom önöket! Jelenleg a korábbi szabályok vannak érvényben Rábapatonán, melyet összefoglalok:

1. Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

2. Avar és kerti hulladék kizárólagos belterületi égetése esetében

a) a tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal (szeptember 1-jétől április 30-ig), hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett;

b) az égetés legfeljebb 120 percig tarthat, a tartós füstölés tilos;

c) szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig)  szemétégetés céljából a tűzgyújtás szabad területen tilos.

3. Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, a vagyoni és személyi biztonság veszélyeztetése nélkül lehet. Az égetést végző személy haladéktalanul köteles gondoskodni a tűzrakóhely teljes eloltásáról az égetés befejezését követően.

4. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).

5. Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani.

​6. A fenti szabályok kizárólag a belterületi avar és kerti hulladék égetésére vonatkoznak, a külterületi tartlóégetés engedélyezése a Katasztrófavédelem hatásköre.

Üdvözlettel,

dr. Németh Balázs
jegyző s.k.