A feladat-, hatáskört és alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

  • Magyarország Alaptörvénye

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.322953

  • 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.329300

  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15227.323107

  • 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.346586

  • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132774.265405

  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205358.346853

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676

  • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139408.338506

Szervezeti és működési szabályzat

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg7ed8dr3eo8dt9ee2em1cj2bx9cf6cb3by4bx3cb6e

Adatvédelmi, számítástechnikai védelmi és információbiztonsági szabályzat, közzétételi rend

http://rabapatona.hu/onkormanyzat/polgarmesteri-hivatal/szabalyzatok/send/131-hivatali-szabalyzatok/1779-adatvedelmi-es-informaciobiztonsagi-szabalyzat

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2022. május 20. Péntek
Bernát, Felícia

 
A Nap kel 05:04-kor,
nyugszik 20:30-kor.

Holnap
Konstantin
napja lesz.